САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ. 1. Системи спеціального виробничого водопостачання.

Предыдущая28293031323334353637383940414243Следующая

1. Системи спеціального виробничого водопостачання.

2. Системи оборотного водопостачання.

3. Системи протипожежного водопостачання.

4. Системи збору та повернення конденсату.

5. Системи очищення виробничих стічних вод.

6. Санітарно-технічні прилади й приймачі стічних вод.

7. Альтернативні системи опалення з використанням теплоти геотермальних вод.

8. Альтернативні системи опалення з використанням сонячної енергії.

9. Особливості використання електроповітряного опалення.

10. Особливості використання інфрачервоного електроопалення.

11. Системи кондиціонування повітря з чиллерами та франкойлами.

12. Застосування теплоутилізаційних пристроїв в системі кондиціонування повітря.

13. Система газопостачання житлових і суспільних будівель.

14. Розподільники повітря і пристрої повітровидалення.

15. Системи аспірації вентиляційного повітря.

16. Сухе очищення шкідливих газових викидів і її апаратурне оформлення.

17. Очищення абсорбції газових викидів і її апаратурне оформлення.

18. Термічне знешкодження газових викидів і його апаратурне оформлення.

19. Методи боротьби із запахами, озонування і аероіонізація.

20. Джерела шуму в системах вентиляції та кондиціонування повітря і заходи щодо зниження його рівня.

21. Обладнання повітряно-теплових завіс.

22. Використання повітряних душів.

23. Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями і спорудами.

24. Освітлювальні прилади та електроустановлювальне обладнання.

25. Устаткування для захисту від поразки електричним струмом.

26. Системи протипожежного захисту будинків і споруд.

27. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.

28. Устаткування для протидимного захисту будівель і споруд.

29. Засоби сміттєвидалення твердих побутових відходів із житлових та громадських будинків.

30. Архітектурно-планувальні рішення влаштування пасажирських та вантажних ліфтів.


ГЛОСАРІЙ

1. Аерація - система природної вентиляції, при якої зовнішнє повітря проникає всередину приміщень за рахунок різниці об'ємних ваг зовнішнього та внутрішнього повітря, а також під дією вітру, тиск якого з навітряної сторони будинків більший, ніж всередині
2. Антифризи - водні розчини етиленгліколю, пропіленгліколю, які не замерзають при температурах нижче 0º С
3. Ввід водопроводу - ділянка підземного трубопроводу із запірною арматурою від оглядового колодязя на зовнішній мережі до зовнішньої стіни будівлі, куди подається вода
4. Вентилятор - механічний пристрій, призначений для переміщення повітря по повітроводам систем кондиціонування і вентиляції, а також для здійснення прямої подачі повітря в приміщення або відсмоктування з приміщення, і що створює необхідний для цього перепад тисків
5. Вентиляція - сукупність заходів та пристроїв, які забезпечують розрахунковий обмін повітря в приміщеннях, його чистоту та необхідні параметри повітряного середовища по температурі і вологості шляхом видалення з приміщення надлишків вологи і теплоти
6. Виробничий прямоточний водопровід - водопровід, в якому вода після використання безпосередньо скидається в каналізацію
7. Виробничий водопровід з повторним використанням води - водопровід, в якому вода, використана в технології одного цеху, не скидається в каналізацію, а використовується на інші технологічні потреби
8. Виробничий водопровід з оборотним водопостачанням - водопровід, в якому вода подається з місцевої очисної споруди на виробничо-технологічні потреби по трубопроводу та йде назад в очисну споруду по трубопроводу
9. Витяжний зонт - такий різновид місцевого відсмоктування, коли повітроприймальний пристрій знаходиться на деякій відстані від джерела виділення шкідливості і навколишнє повітря може вільно поступати в зону дії відсмоктувача
10. Внутрішня каналізація будівель - система трубопроводів і пристроїв, що відводять стічні води з будівель, включаючи зовнішні випуски до оглядових колодязів
11. Водомірний вузол - ділянка водопровідної труби безпосередньо після вводу водопроводу, яка має водомір, манометр, запірну арматуру та обвідну лінію
12. Водопровід - це напірна система, в якої вода може переміщатися в будь-якому напрямі під впливом різниці натисків, від більшого натиску до меншого натиску
13. Дефлектор - спеціальний пристрій в системі з природною вентиляцією, що дозволяє створювати розрідження при будь-яких напрямах вітру
14. Димові гази - високотемпературні газоподібні продукти, що утворюються при спалюванні органічного палива в твердому, рідкому або газоподібному виді
15. Дренчерні установки - напівавтоматичні установки, призначені для створення водяних завіс з дрібних крапель під час пожежі
16. Каналізація – сукупність інженерних споруд і заходів, що виконують: прийом стічних вод у місцях їхнього утворення (внутрішні каналізаційні пристрої); транспортування стічних вод до очисних споруд (по каналізаційних зовнішніх мережах); очищення й знешкодження їх (на очисних станціях); скидання очищених вод у водойму (водоспуски)
17. Кондиціонування повітря - автоматична підтримка в закритих приміщеннях усіх або окремих його параметрів (температури, відносної вологості, чистоти, швидкості руху) на певному рівні, з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей, або ведення технологічного процесу
18. Насос - обладнання на водопроводі, яке призначене для підвищення тиску всередині водопровідних труб
19. Опалення -штучний, за допомогою спеціальних установок або систем, обігрів приміщень будівлі для компенсації тепловтрат і підтримки в них температурних параметрів на рівні, визначуваному умовами теплового комфорту для людей, що знаходяться в приміщенні, або вимогами технологічних процесів, що протікають у виробничих приміщеннях
20. Опалення конвективне - опалення, при якому температура внутрішнього повітря tв.п. підтримується на більш високому рівні, чим радіаційна температура приміщення tR (tв.п.>tR)
21. Опалення променисте - опалення, при якому температура внутрішнього повітря tв.п. підтримується на нижчому рівні, чим радіаційна температура приміщення tR (tв.п.
22. Опалювальні прилади - елементи для передачі теплоти в приміщення
23. Опалювальний сезон - період опалення будівель впродовж року
24. Повітряний душ - місцевий, спрямований на людину потік повітря
25. Повітряна завіса – пристрій, який влаштовується з метою запобігти попаданню повітря через технологічні отвори або ворота з однієї частини будівлі в іншу, або зовнішнього повітря у виробничі приміщення
26. Радіаційна температура - усереднена температура поверхонь, обернених в приміщення, вичислена відносно людини, яка знаходиться в середині цього приміщення
27. Районна центральна система опалення - система опалення, яка для групи будівель опалюється з центральної теплової станції, що стоїть окремо
28. Система водопостачання - комплекс інженерних споруд, машин і апаратів, які призначені для добування води з природних джерел, поліпшення її якості, зберігання, транспортування і подачі водоспоживачам
29. Системи водяного опалення з природною циркуляцією - гравітаційні системи, в яких циркуляція води виникає за рахунок різниці гідростатичного тиску двох стовпів води однакової висоти під дією гравітаційного поля Землі
30. Системи водяного опалення з примусовою циркуляцією - системи, в яких циркуляція води здійснюється за допомогою циркуляційних насосів
31. Системи водяного опалення двотрубні - системи з двома стояками: подаючого, який транспортує воду до опалювальних приладів і зворотного, який відводить воду в зворотний магістральний трубопровід
32. Системи водяного опалення однотрубні - системи, які характеризуються наявністю тільки одного стояка
33. Система опалення - сукупність конструктивних елементів із зв'язками між ними, призначених для отримання, перенесення і передачі в приміщення, що обігріваються, кількості теплоти, необхідної для підтримки температури на заданому рівні
34. Системи опалення місцеві - системи, в яких основні елементи (теплогенератор, теплопроводи, опалювальні прилади) конструктивно об'єднані в одному пристрої та встановлені по місту в опалювальному приміщенні
35. Системи опалення центральні - системи, в яких теплоджерело та комплекс теплопроводів і теплопередавальних поверхонь територіально розташовані в різних місцях, тобто винесені за межі опалювальних приміщень або взагалі за межі будинку
36. Спринклерні установки - автоматичні установки, призначені для створення площадкового зрошування водою при гасінні пожежі
37. Стояк - будь-який вертикальний трубопровід
38. Стічна вода - вода, що була використана для різних потреб в побуті або на виробництві і отримала при цьому додаткові домішки (забруднення), які змінили її хімічний склад або фізичні якості
39. Теплоджерело -джерело теплової енергії з вузлом приготування теплоносія (при місцевому теплопостачанні – теплогенератор, при централізованому теплопостачанні – теплообмінник)
40. Теплоносій - речовина, яка акумулює теплоту, а потім передає її від генератора теплоти до теплоспоживаючих пристроїв санітарно-технічної системи
41. Теплопровід (трубопровід) - елемент для перенесення теплоти від теплоджерела до опалювальних приладів. Розводящі трубопроводи з’єднують джерело теплової енергії і вузол приготування теплоносія з гілками системи. Гілки трубопроводів з’єднують розводящі трубопроводи з підведеннями до опалювальних приладів
42. Циркуляційне кільце - замкнутий трубний контур потоку гарячої води від вводу в будинок (або від котла) в будь-якому напрямку і до будь-якого опалювального приладу (або декількох послідовно з'єднаних) і потоку зворотної води, який повертається до теплового пункту (або котла)
43. Циркуляція - рух води кільцем

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯТести з І модулю

«Опалення. Основи будівельної теплотехніки»

1. Вкажіть припустимі норми в обслуговуваній зоні житлових, громадських та адміністративно-побутових приміщеннях в теплий період року:

а) температура t ≤ +28 °С; відносна вологість повітря φ ≤ 65 %; швидкість руху повітря v ≤ 0,5 м/с;

б) t ≤+ 28 °С; φ ≤ 65 %; v ≤ 0,2 м/с;

в) t ≤+ 25 °С; φ ≤ 65 %; v ≤ 0,5 м/с;

г) t ≤+ 25 °С; φ ≤ 75 %; v ≤ 0,1 м/с.

2. Вкажіть припустимі норми в обслуговуваній зоні житлових, громадських та адміністративно-побутових приміщеннях в холодний період року та перехідних умовах:

а) t =+ (18-22) °С; φ ≤ 65 %; v ≤ 0,2 м/с;

б) t =+ (20-25) °С; φ ≤ 65 %; v ≤ 0,1 м/с;

в) t =+ (18-22) °С; φ ≤ 60 %; v ≤ 0,2 м/с;

г) t =+ (15-20) °С; φ ≤ 65 %; v ≤ 0,5 м/с.

3. За якою формулою визначається опір теплопередачі розрахункової конструкції?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. За якою формулою визначають опір теплопередачі огороджувальних конструкцій?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. За якою формулою розраховується теплова потужність системи водяного опалення?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

6. За якою формулою визначається поверхня нагрівальних приладів для систем з водяним опаленням?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

7. Які бувають системи опалення, в залежності від виду використовуваного теплоносія?

а) повітряні, водяні, парові, змішані;

б) водяні, парові, змішані;

в) водяні, повітряні, змішані;

г) повітряні, водяні, парові.

8. Вкажіть основну різницю між центральною та місцевою системах опалення:

а) наявність генератору теплоти;

б) наявність теплопередавальної поверхні;

в) вид використовуваного теплоносія;

г) територіальне розташування генератору теплоти та теплопередавальної поверхні.

9. На підприємствах громадського харчування з числом місць до 50 чол. застосовують системи опалення:

а) центральні;

б) місцеві;

в) центральні та місцеві;

г) змішані.

10. За способом транспортування теплоносія системи опалення бувають:

а) з природною та примусовою циркуляцією;

б) гідростатичні та гідродинамічні;

в) вертикальні та горизонтальні;

г) напірні та мимовільні.

11. За кількістю труб, що підключаються до нагрівальних приладів системи опалення бувають:

а) однозахідні, багатозахідні;

б) однотрубні, багатотрубні;

в) однотрубні, двотрубні;

г) однотрубні, двотрубні, трьохтрубні.

12. За положенням труб, що з’єднують нагрівальні прилади, системи опалення бувають:

а) вертикальні, горизонтальні;

б) осьові, співвісні;

в) прямокутні, косокутні;

г) паралельні, перпендикулярні.

13. За розташуванням магістралей відносно до нагрівальних приладів системи опалення бувають:

а) з однотрубною та двотрубною розводкою;

б) з верхньою та нижньою розводкою;

в) з вертикальною та горизонтальною розводкою;

г) з однорівневою та багаторівневою розводкою.

14. За напрямом руху води системи опалення бувають:

а) зустрічні, попутні;

б) подавальні, оборотні;

в) з верхньою та нижньою подачею;

г) вертикальні, горизонтальні.

15. Шлях руху теплоносію по трубопроводам називають:

а) кругообігом;

б) циркуляцією;

в) циркуляційним кільцем;

г) водообігом.

16. Вкажіть основне призначення розширювального бачка в системі водяного опалення:

а) видалення повітря з системи;

б) видалення залишків води;

в) показує рівень переливу води в системі;

г) сигналізує о залишку води в трубопроводі.

Тести з ІІ модулю

«Вентиляція і кондиціонування»

1. Якщо повітря в приміщенні змінюється за рахунок проникнення зовнішнього повітря через пори, нещільність в огорожах, кватирки, двері та ін., то такі системи називають:

а) місцевими;

б) відкритими;

в) з природною спонукою;

г) з примусовою спонукою.

2. Системи вентиляції, яки забезпечують в приміщеннях не тільки зміну повітря, але й автоматично підтримують задані параметри мікроклімату, називаються:

а) системами кондиціонування;

б) мікрокліматичними системами;

в) параметричними системами;

г) повітряними системами.

3. За способом подачі повітря в зони приміщення системи вентиляції бувають:

а) природні, примусові, витяжні;

б) місцеві, загальнообмінні, комбіновані;

в) припливні, витяжні, примусові;

г) природні, примусові, припливні.

4. Як визначається кратність повітрообміну в приміщенні?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. Як визначається необхідний повітрообмін для видалення вуглекислого газу?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

6. Як визначаються тепловиділення від їжі, що остигає?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

7. Як визначається необхідна кількість вентиляційного повітря?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

8. Загальнообмінна вентиляція, при якій зовнішнє повітря проникає усередину приміщень за рахунок різниці об'ємних вагів та тиску зовнішнього і внутрішнього повітря називається:

а) повітрообміном;

б) кондиціонуванням;

в) аерацією;

г) вентиляцією.

9. Механічна вентиляція буває:

а) припливною, витяжною, місцевою, загальнообмінною та комбінованою;

б) природною та примусовою;

в) природною, примусовою, припливною та витяжною;

г) місцевою, загальнообмінною та комбінованою.

10. За якою формулою визначається поверхня нагрівання калориферів?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

11. За якою формулою визначається продуктивність кондиціонера по повітрю?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

12. Дефлектори це:

а) пристрої, які підвищують ефективність припливного повітрообміну;

б) пристрої, які підвищують ефективність витяжного повітрообміну;

в) пристрої, які підвищують ефективність примусового повітрообміну;

г) пристрої, які підвищують ефективність природного повітрообміну.

13. Вкажіть яки бувають типи фільтрів:

а) осередкові, рулонні;

б) сухі, масляні;

в) електричні, механічні;

г) природні, примусові.

14. Ефективність природної вентиляції невелика і тому її застосовують при протяжності каналів не більше:

а) 6 метрів;

б) 8 метрів;

в) 10 метрів;

г) 20-25 метрів.

15. До яких типів вентиляційних пристроїв можливо віднести ковпак, зонт, кільцевий повітровід?

а) місцеві;

б) природні;

в) загальнообмінні;

г) комбіновані.

16. Пристрій, який служить для підігріву припливного повітря в холодний період року називається:

а) випарник; б) конденсатор; в) калорифер; г) обігрівач.

Тести з ІІІ модулю

«Водопостачання і каналізація»

1. За функціональним призначенням системи водопостачання поділяються на:

а) господарські, питні, виробничі;

б) холодного та гарячого призначення;

в) господарсько-питні, виробничі, протипожежні;

г) водоприймальні, водопідйомні, водонапірні.

2. За сферою обслуговування системи водопостачання поділяються на:

а) міські та промислові;

б) об’єднані та роздільні;

в) магістральні та розподільні;

г) питні та непитні.

3. За видом об’єктів системи водопостачання поділяються на:

а) підземні, поверхневі;

б) міські, групові;

в) ґрунтові, артезіанські, джерельні;

г) міські, селищні, промислові.

4. За тривалістю дії системи водопостачання поділяються на:

а) періодичні та централізовані;

б) тимчасові та постійні;

в) гідростатичні та гідродинамічні;

г) напірні та мимовільні.

5. За способом підйому води системи водопостачання поділяються на:

а) гравітаційні та з механічною подачею води;

б) руслові та берегові;

в) тупикові, кільцеві;

г) односторонні, двосторонні.

6. За характером використання системи водопостачання поділяються на:

а) горизонтальні, вертикальні, похилі;

б) прямоточні, зворотні, з повторним використанням води;

в) природні, примусові, ґрунтові;

г) ґрунтові, артезіанські, джерельні.

7. Вкажіть середню норму споживання води на добу на 1 жителя упорядженого міста:

а) до 250 літрів;

б) до 300 літрів;

в) до 350 літрів;

г) до 400 літрів.

8. Вкажіть які бувають способи розташування трубопроводу усередині будівлі:

а) тупиковий або кільцевий;

б) з відкритою або схованою прокладкою;

в) вертикальний або горизонтальний;

г) з верхньою або нижньою подачею.

9. Для обліку витрат води застосовуються:

а) монометри;

б) вакуумметри;

в) водоміри;

г) віскозиметри.

10. Максимальна температура в мережі гарячого водопостачання має встановлювати не більше:

а) + 60°С;

б) + 65°С;

в) + 70°С;

г) + 75°С.

11. За розташуванням магістралей системи гарячого водопостачання бувають:

а) з верхньою або нижньою розводкою;

б) стрічні, попутні;

в) вертикальні, горизонтальні;

г) подавальні, оборотні.

12. За якою формулою визначається необхідна кількість гарячої води?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

13. За якою формулою визначається поверхня нагрівання водонагрівача?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

14. Арматура внутрішніх водогінних мереж підрозділяється на:

а) водорозбірну, запірну, регулювальну;

б) змішувальну, змивну, регулювальну;

в) засувну, водорозбірну, запірну;

г) запірну, розподільну, засувну.

15. Що таке каналізація?

а) стічні рідини;

б) система транспортування стічних рідин;

в) система трубопроводів, необхідних для переміщення стічних рідин до спеціально відведених місць;

г) сукупність інженерних споруд і заходів, що виконують прийом, транспортування, очищення й знешкодження а також скидання стічних вод.

16. Вкажіть на які три категорії розділяють стічні рідини за походженням:

а) господарські, фекальні, виробничі;

б) господарсько-фекальні, виробничі, атмосферні;

в) виробничі, атмосферні, фекальні;

г) господарські, атмосферні, виробничі.


3102350710287643.html
3102405246037374.html
    PR.RU™