A) Ерекше іс жүргізу

B) Ерекше талап қоюмен іс жүргізу

C) Талап қою бойынша іс жүргізу

D) Қадағалау өндірісі

E) Атқарушылык өндіріс

F) Конституциялық өндіріс

G) Шарттық өндіріс

Н) Төрелік өндіріс

22 Ұл (қыз) асырап алу туралы іс сотта кімнің қатысуымен қаралады?

A) баланы асырап алушылардын өздерінің, қамқоршы және корғаншы органдар өкілдерінің, прокурордың

B) асырап алу туралы іс сотта баланың асырап алушылардың өздерінің, қамқоршы және қорганшы органдар өкілдерінің, прокурордың қатысуымен қаралады

C) баланы асырап алушылардың өздерінін қатысуымен

D) тек қана патронаждық тәрбиешінің

E) кәмелетке толмағандардың істер бойынша комисиссия өкілінің

F) тек қана ата-анасының

G) ешкімнің

Н) тек қана әкімшіліктің өкілінің

23 Бұйрықтық іс жүргізу түсініктері:

A) Бұйрықтың іс жүргізу - бұл материалды - құқықтық қатынастардың құқықтық табиғатымен шартталған сот бұйрығын беру бойынша қысқартылған құқықтық процедура

B) Бұйрыктық іс жүргізу - бұл міндеттерді орындамаған тарапқа қарсы даусыз құжаттарға арка сүйейтін тұлға ретінде несие берушінің құқықтары мен мүдделерін қорғаудың ерекше нысаны

C) Бұйрықтық іс жүргізу - бұл қысқартылган сот ісін жүргізуде арызданушының талаптары негізделген және құжат түрінде құпталған жағдайда, сот бұйрығы негізінде, қарызды өндіріп алуға жол беріледі

D) Сырттай іс жүргізулер

E)Наразылық келтіру

F) Сот апелляциялык тәртіпте жүргізілуі

G) Нотариалдық орындау

Н) Қазақстан Республикасының Бас прокуроры және оның орынбасарлары, облыс прокурорлары және оларға теңестірілген прокурорлар және олардың орынбасарларьі өздерінің құзыреті шегінде істі қарау24 Жойылған іс бойынша сот қаулысын дәлме-дәл қалпына келтіру үшін
жиналған материалдар жеткіліксіз болған жағдайда сот:

A) арызды қарауды тоқтатады

B) сот ісін тоқтатып, іске қатысушы адамға талап қою құқығын түсіндіреді

C) ұйғарымымен іс жүргізуді қалпына келтіру туралы арызды қарауды тоқтатады және іске қатысушы адамдарға жалпы тәртіппен талап қою құқығын түсіндіреді

D) іс қозғаудан бас тартады

E) шешім шығарады

F) жоғары тұрған сотқа түсініктемелерін ұсынады

G) істің мәні бойынша ұйғарым шығарады

Н) егер ол іс қозғалган болса, оны дәлелді ұйғарыммен қараусыз қалдырады

25 Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап етпейтін шешімдері:

A) соты шешім шығарган мемлекет азаматтарының ғана жеке мәртебесін қозғайтын

B) егер неке бұзу кезінде ерлі-зайыптылардың ең болмағанда біреуі қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық және шетелдік азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы

C) егер некенің бұзылуы кезінде ерлі-зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдері Казақстан Республикасында танылады

D) халықаралық шартта көрсетілген шешімдер

E) әділет министрлігінің рұқсатымен

F) ондай шешімдер заңда көзделмеген

G) шетел консулдыгының рұқсатымен ғана

Н) жылжымайтын мүлік жөніндегі шешімдер


3099890725561861.html
3099912295521814.html
    PR.RU™